1. หากสนใจที่จะสมัครบริการ click2win LIVE สามารถสมัครด้วยวิธีใด
- สมัครเป็นสมาชิก SET member ที่ www.set.or.th/member
- จากนั้นนำรหัสสมาชิกมาลงทะเบียนแข่งขันที่ www.settrade.com/click2win
2. หากสนใจที่จะสมัคร สามารถสมัครได้ถึงวันไหน
สามารถสมัครใช้บริการได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงเวลาที่ปิดระบบ
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่กรอกไว้ทำได้หรือไม่
- แก้ไขได้โดยการเข้าสู่ www.set.or.th
- Login เข้าสู่ระบบด้วย SET member เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล"
(ยกเว้น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ Username ดังนั้นผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง)
4. ผู้สมัครสามารถเลือกซื้อ / ขาย ได้เฉพาะตลาดหุ้นหรือตลาดอนุพันธ์เพียงตลาดใดตลาดหนึ่งหรือไม่
- ผู้สมัครสามารถเลือกซื้อ / ขาย เฉพาะตลาดใด ตลาดหนึ่งที่ต้องการได้
- โดยเมื่อผู้สมัครเริ่มเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ระบบจะเปิดบัญชีหุ้น ให้ 1 บัญชี และบัญชีอนุพันธ์ให้ 1 บัญชี รวม 2 บัญชี โดยในแต่ละบัญชีมีเงินตั้งต้นบัญชีละ 5,000,000
5. ปี 2559 มีการแข่งขันหรือไม่
ปี 2559 รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งานเพื่อทดลองทำรายการซื้อขายผ่านออนไลน์ด้วยตนเอง เพื่อความรู้และความคุ้นเคยกับโปรแกรม โดยไม่มีรางวัลสำหรับผู้ได้ NAV สูงสุด แต่ยังคงแสดงการจัดลำดับสำหรับผู้ต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการลงทุนของตนเองกับสมาชิกท่านอื่นๆ
6. ไม่ทราบรหัส PIN
ระบบได้ปรับปรุงให้มีรหัส PIN เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งเหมือนกับระบบซื้อขายจริง โดยรหัส PIN ของท่านคือ 000000 (ศูนย์ 6 ตัว) และไม่สามารถเปลี่ยนได้