Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 goragoth 6,349,994.4300
2 verapon99 6,328,201.6253
3 giftjoer 6,256,162.6598
4 kornpipat 6,148,037.5950
5 santi13 6,052,152.4841
ลำดับ Username TFEX NAV
1 atm9999 8,204,138.0050
2 conald 7,761,124.3030
3 cbonds 7,438,520.5128
4 untilz 6,577,674.3514
5 krishada 6,498,588.3037