Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 suddhipong 11,741,355.5859
2 pkpf999 7,737,628.5321
3 goragoth 7,416,343.2363
4 giftjoer 7,059,910.9356
5 kornpipat 6,474,146.9475
ลำดับ Username TFEX NAV
1 saruda06 10,013,433.5000
2 atm9999 9,108,486.0050
3 conald 9,049,113.9030
4 cbonds 8,950,172.1128
5 cappitan 8,456,304.1356