Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 eastdokya 9,323,150.5867
2 goragoth 8,849,752.6488
3 vigo2013 8,755,850.4014
4 pkpf999 8,584,414.3782
5 aowjingra 7,999,120.2043
ลำดับ Username TFEX NAV
1 lf4onn09 10,570,971.8494
2 bige090 8,367,873.5400
3 bank2560 8,145,682.5400
4 konahc 8,114,192.2756
5 chanoncz 8,040,378.5900