Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 lnwbelle 9,940,886.6597
2 pkpf999 9,310,227.6804
3 eastdokya 8,897,698.2867
4 tunauto168 8,865,515.0469
5 goragoth 8,831,191.7266
ลำดับ Username TFEX NAV
1 lf4onn09 9,677,720.0494
2 bige090 9,482,873.5400
3 bosaeki 7,902,408.0225
4 jetdilokkr 7,855,769.0100
5 washara 7,700,352.1690