Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 somkidma 120,055,788.9256
2 aulucky 105,599,647.2146
3 kang_018 76,957,882.1189
4 katsura 76,335,866.6870
5 danjerlo 72,324,076.9831
ลำดับ Username TFEX NAV
1 kkloykloy 20,858,153.3513
2 lf4onn09 11,429,240.1654
3 bank2560 10,223,082.5400
4 t_phat 10,124,090.1680
5 cbonds 10,012,220.1724