Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Coming Soon
click2winLIVE ระบบจะทำการสรุปคะแนนและลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เก่าทั้งหมดทุก 3 เดือน และเริ่มต้นเล่นใหม่ทุกวันที่ 1 ของเดือน เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม และ มกราคม 2559
Your First Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างมีคุณภาพ
นักลงทุนออนไลน์
6 เรื่องควรรู้ คู่การลงทุน
เรียนรู้เรื่อง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงทุนออนไลน์ เริ่มต้นที่นี่
คู่มือการลงทุน หุ้นและอนุพันธ์ออนไลน์
   
ลำดับ Username SET NAV
1 verapon99 6,809,004.6209
2 tortah 5,911,593.8680
3 marutr 5,857,360.0756
4 sornrak111 5,740,067.8870
5 jomax 5,723,856.3234
ลำดับ Username TFEX NAV
1 conald 7,723,118.7030
2 todlong 7,383,995.8754
3 cbonds 7,252,729.2564
4 atm9999 6,942,387.4470
5 jetdilokkr 6,826,141.5200