แจ้งปิดระบบ และ Roll Back ข้อมูลการแข่งขัน

เว็บไซต์ www.settrade.com/click2win จะทำการปิดระบบเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ Ranking

ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.

โดยทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องทำการ Roll Back ข้อมูลการแข่งขันของสมาชิกทุกท่าน

ทุกท่านจะได้รับคืนเงินจำลอง 5,000,000 บาท และเริ่มต้นทดลองเล่นใหม่อีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้