ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 28/06/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 51,612,667.9921 932.2534%
2. 7234602 12,567,323.7275 151.3465%
3. 7053559 12,430,710.0138 148.6142%
4. 7214079 10,918,385.4566 118.3677%
5. 7304237 9,577,432.8325 91.5487%
6. 7019329 8,219,313.6360 64.3863%
7. 7361672 7,472,798.4480 49.4560%
8. 7246195 7,392,925.0325 47.8585%
9. 7220656 7,359,828.8909 47.1966%
10. 7016825 7,339,520.5148 46.7904%
11. 7313188 7,299,947.5252 45.9990%
12. 7430405 7,231,503.2081 44.6301%
13. 7317051 7,027,275.0547 40.5455%
14. 7240069 6,962,414.8365 39.2483%
15. 7324531 6,732,095.2204 34.6419%
16. 7317459 6,626,939.0015 32.5388%
17. 7233872 6,597,933.9443 31.9587%
18. 7371351 6,437,550.7120 28.7510%
19. 7512112 6,383,173.1819 27.6635%
20. 7320185 6,277,752.2753 25.5550%
21. 7320188 6,039,107.1279 20.7821%
22. 7140711 5,993,651.8456 19.8730%
23. 7366956 5,986,228.8424 19.7246%
24. 7096480 5,966,862.1070 19.3372%
25. 7320193 5,836,833.9721 16.7367%
26. 7304960 5,834,407.5438 16.6882%
27. 7426117 5,816,748.3515 16.3350%
28. 7436117 5,724,754.0403 14.4951%
29. 7364222 5,635,859.3375 12.7172%
30. 7506153 5,617,638.7721 12.3528%
31. 7430428 5,537,194.7640 10.7439%
32. 7374568 5,505,447.7632 10.1090%
33. 7156369 5,461,882.3836 9.2376%
34. 7429380 5,448,214.0030 8.9643%
35. 7320195 5,437,013.3737 8.7403%
36. 7321089 5,435,205.0228 8.7041%
37. 7364764 5,414,075.0532 8.2815%
38. 7369046 5,362,459.2175 7.2492%
39. 7500015 5,355,767.8971 7.1154%
40. 7426470 5,327,820.4474 6.5564%
41. 7429103 5,310,867.8993 6.2174%
42. 7145761 5,305,233.6248 6.1047%
43. 7436147 5,256,317.7208 5.1264%
44. 7058399 5,246,429.8687 4.9286%
45. 7513439 5,208,634.1959 4.1727%
46. 7011268 5,179,594.3377 3.5919%
47. 7321092 5,178,985.3459 3.5797%
48. 7032744 5,145,943.3137 2.9189%
49. 7218261 5,133,809.8736 2.6762%
50. 7073318 5,132,804.3555 2.6561%
51. 7427078 5,115,446.3303 2.3089%
52. 7320194 5,109,383.8765 2.1877%
53. 7310196 5,086,252.2255 1.7250%
54. 7364221 5,075,074.8567 1.5015%
55. 7370905 5,074,191.5820 1.4838%
56. 7371247 5,053,214.4023 1.0643%
57. 7436143 5,041,511.5928 0.8302%
58. 7373709 5,038,749.8157 0.7750%
59. 7276776 5,033,657.7433 0.6732%
60. 7371347 5,028,329.2825 0.5666%
61. 7321090 5,028,052.6984 0.5611%
62. 7134206 5,011,577.4950 0.2315%
63. 7322201 5,006,519.0216 0.1304%
64. 7373717 5,005,812.9542 0.1163%
65. 7317449 4,999,235.8367 -0.0153%
66. 7444757 4,998,457.9720 -0.0308%
67. 7320955 4,988,354.8444 -0.2329%
68. 7371358 4,979,551.6955 -0.4090%
69. 7313773 4,977,528.2753 -0.4494%
70. 7371251 4,975,898.9544 -0.4820%
71. 7319839 4,970,941.0235 -0.5812%
72. 7508816 4,960,668.8226 -0.7866%
73. 7373716 4,941,744.7556 -1.1651%
74. 7255541 4,936,988.2056 -1.2602%
75. 7363589 4,918,047.9327 -1.6390%
76. 7436073 4,908,565.2283 -1.8287%
77. 7313384 4,816,038.0457 -3.6792%
78. 7317058 4,814,897.9807 -3.7020%
79. 7430412 4,806,772.5480 -3.8645%
80. 7241273 4,796,743.1583 -4.0651%
81. 7371244 4,791,470.3263 -4.1706%
82. 7431914 4,789,169.4700 -4.2166%
83. 7519118 4,784,244.0503 -4.3151%
84. 7320199 4,727,013.3466 -5.4597%
85. 7396886 4,701,796.8186 -5.9641%
86. 7243837 4,690,873.2150 -6.1825%
87. 7509189 4,690,182.0373 -6.1964%
88. 7317043 4,675,910.5033 -6.4818%
89. 7222300 4,671,906.6115 -6.5619%
90. 7320189 4,669,769.7320 -6.6046%
91. 7371249 4,604,245.5569 -7.9151%
92. 7321088 4,582,160.2669 -8.3568%
93. 7443722 4,560,818.9323 -8.7836%
94. 7058621 4,543,002.0051 -9.1400%
95. 7371248 4,439,099.0624 -11.2180%
96. 7260367 4,407,477.2853 -11.8505%
97. 7374517 4,390,272.6868 -12.1945%
98. 7495216 4,377,499.2761 -12.4500%
99. 7408945 4,358,623.9434 -12.8275%
100. 7492990 4,278,526.1901 -14.4295%
101. 7373737 4,218,666.9614 -15.6267%
102. 7058288 4,148,257.1470 -17.0349%
103. 7321624 4,078,576.1010 -18.4285%
104. 7317047 4,044,443.3431 -19.1111%
105. 7453915 3,823,164.6364 -23.5367%
106. 7224484 3,650,578.3433 -26.9884%
107. 7281471 3,589,727.8543 -28.2054%
108. 7118624 3,579,404.7782 -28.4119%
109. 7287280 3,564,866.9988 -28.7027%
110. 7249282 3,266,604.8635 -34.6679%
111. 7483816 3,265,871.1469 -34.6826%
112. 7233804 3,181,295.1548 -36.3741%
113. 7391196 3,172,672.9035 -36.5465%
114. 7369032 3,135,005.2041 -37.2999%
115. 7235153 2,908,954.9104 -41.8209%
116. 7520463 2,770,688.7211 -44.5862%
117. 7236214 2,532,764.7749 -49.3447%
118. 7254437 2,390,797.0535 -52.1841%
119. 7454165 2,383,279.1064 -52.3344%
120. 7305113 2,145,346.2599 -57.0931%
121. 7430413 1,527,938.4522 -69.4412%
122. 7235149 1,501,218.5988 -69.9756%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง