ผลการจัดอันดับ TFEX

ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 500 อันดับแรก ณ วันที่ 20/09/2562

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)
1. 7240027 78,108,461.2102 1,462.1692%
2. 7214079 10,307,585.6713 106.1517%
3. 7146627 9,776,687.3514 95.5337%
4. 7278243 9,403,498.7344 88.0700%
5. 7454165 7,929,968.5950 58.5994%
6. 7118624 7,738,462.6855 54.7693%
7. 7503446 7,555,204.6581 51.1041%
8. 7241275 6,412,439.1244 28.2488%
9. 7060910 6,177,042.3012 23.5408%
10. 7254697 5,602,620.1331 12.0524%
11. 7149462 5,456,281.8079 9.1256%
12. 7516420 5,372,353.9005 7.4471%
13. 7448431 5,343,412.7973 6.8683%
14. 7543120 5,206,032.1433 4.1206%
15. 7406313 5,172,777.5613 3.4556%
16. 7031322 5,171,467.5560 3.4294%
17. 7427912 5,120,028.4816 2.4006%
18. 7243554 5,114,879.5407 2.2976%
19. 7519118 5,078,922.3271 1.5784%
20. 7547278 5,076,093.3125 1.5219%
21. 7048897 5,048,119.7925 0.9624%
22. 7542863 5,033,729.1686 0.6746%
23. 7186130 5,024,187.5296 0.4838%
24. 7285769 5,022,578.3300 0.4516%
25. 7545061 5,021,808.9778 0.4362%
26. 7543132 5,014,817.8875 0.2964%
27. 7267691 5,005,131.8671 0.1026%
28. 7290261 4,998,687.8098 -0.0262%
29. 7550420 4,978,562.9533 -0.4287%
30. 7110029 4,958,714.2036 -0.8257%
31. 7240728 4,956,666.4177 -0.8667%
32. 7470237 4,948,835.6179 -1.0233%
33. 7346146 4,937,568.2765 -1.2486%
34. 7537048 4,934,019.4294 -1.3196%
35. 7422600 4,931,878.8472 -1.3624%
36. 7242134 4,902,221.0973 -1.9556%
37. 7346139 4,892,189.1080 -2.1562%
38. 7541314 4,890,992.6291 -2.1801%
39. 7545353 4,881,238.7467 -2.3752%
40. 7489734 4,870,726.9758 -2.5855%
41. 7543121 4,862,965.4023 -2.7407%
42. 7233872 4,845,937.7307 -3.0812%
43. 7301127 4,819,145.6160 -3.6171%
44. 7431914 4,793,101.0090 -4.1380%
45. 7024598 4,771,579.7125 -4.5684%
46. 7418572 4,770,736.8614 -4.5853%
47. 7096480 4,721,801.0179 -5.5640%
48. 7395271 4,719,685.5519 -5.6063%
49. 7257684 4,643,946.8533 -7.1211%
50. 7181884 4,632,993.9089 -7.3401%
51. 7156369 4,579,673.8551 -8.4065%
52. 7287280 4,563,639.6982 -8.7272%
53. 7272551 4,514,444.4130 -9.7111%
54. 7475915 4,388,082.9387 -12.2383%
55. 7304960 4,386,338.6671 -12.2732%
56. 7092540 4,320,451.5514 -13.5910%
57. 7544532 4,171,065.8351 -16.5787%
58. 7058621 3,711,873.7317 -25.7625%
59. 7453915 3,703,041.6536 -25.9392%
60. 7483816 3,473,796.3515 -30.5241%
61. 7236214 3,445,304.9212 -31.0939%
62. 7199670 3,392,822.3723 -32.1436%
63. 7545203 3,303,559.9555 -33.9288%
64. 7235153 3,280,013.6149 -34.3997%
65. 7249282 3,245,384.8506 -35.0923%
66. 7032744 3,089,278.3504 -38.2144%
67. 7521902 2,921,066.8981 -41.5787%
68. 7171298 2,904,565.7990 -41.9087%
69. 7233804 2,858,740.2837 -42.8252%
70. 7366956 2,734,457.4025 -45.3109%
71. 7058399 2,627,192.1258 -47.4562%
72. 7235149 2,089,050.9326 -58.2190%
73. 7516044 1,729,746.8280 -65.4051%
74. 7220656 -3,721,895.5887 -174.4379%
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2winLIVE

ตลาด SET
โครงการฯ จะจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ – ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ ในรอบเดือนนั้นๆ และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)


โครงการฯ จะจัดอันดับเบื้องต้น ทุกสิ้นวันเวลา 20.30 น. ผ่านเว็บไซต์
www.settrade.com/click2win ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สและออปชั่น
ทุกประเภทตามด้านล่าง และปฎิบัติตามกติกาที่โครงการฯ กำหนด

SET50 Index Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
SET50 Index Options ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Stock Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา
Gold Futures ไม่น้อยกว่า 5 สัญญา

โดยจะจัดอันดับตามผู้เล่นรวมทั้งประเทศ (Overall Ranking)

 
เกณฑ์การจัดอันดับ SET-TFEX click2win@Broker

- เงื่อนไขการจัดลำดับสำหรับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์ที่จัดแข่ง โปรดดูเงื่อนไขการจัดลำดับที่โบรกเกอร์ที่ท่านเข้าแข่ง